Om onze certificaten te bekijken verwijzen wij u graag door naar onze downloadpagina via de onderstaande link:

Downloads

Certificering en Veiligheid

Bij C van den Adel Bergum bv. staat het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit voor alle werkzaamheden voorop. Naast het leveren van hoge kwaliteit zijn veiligheid en certificering gewaarborgd in de door ons gevoerde bedrijfsfilosofie. Om zo veilig mogelijk te kunnen handelen als bedrijf wordt er geïnvesteerd in diverse systemen. Op deze manier streven wij er naar om veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid door ons familiebedrijf te garanderen voor het uitvoeren van uw opdrachten.

C van den Adel bv. beschikt over:
- NEN-EN-ISO 9001 - gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.
- VCA** - gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem.
- CO2-bewust Certificaat niveau 3 - gecertificeerd managementsysteem voor het CO2 bewust handelen


NEN-EN-ISO 9001:

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

De ISO 9001-norm is één van de documenten van de ISO 9000-"familie" van ISO. Het is niet de bedoeling van deze norm om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Hoewel ISO 9001 en de certificering ervan ook nog wel eens worden geassocieerd met onnodige bureaucratie is dit de norm zelf niet te verwijten. Veelal wordt de onnodige bureaucratie gecreëerd door organisaties zelf, die vaak nog in de veronderstelling zijn dat het opstellen van procedures en voorschriften leidt tot meer kwaliteit. Daarnaast is er de mogelijkheid om normeisen uit te sluiten, voor zover deze geen invloed hebben op het voldoen aan de eisen van de klant en zich beperken tot eisen uit hoofdstuk zeven.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het


VCA**:

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Er is daarnaast voor uitvoerende medewerkers een VCA-examen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen Basisveiligheid (Voor operationele medewerkers) en Veiligheid voor operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). Het bijbehorende certificaat is tien jaar geldig en geeft aan dat de medewerker in ieder geval op de hoogte is van de geldende veiligheidseisen. Door zogenaamde toolboxmeetings wordt deze kennis regelmatig up-to-date gehouden.


Co2 Prestatieladder:

De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2- emissie. De ladder helpt bedrijven energie te besparen, materialen en duurzame energie te gebruiken. De ladder probeert bedrijven te stimuleren om winst de maatregelen door te voeren binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten.

Het doel van de ladder is het stimuleren van bedrijven om de eigen CO2-emissie - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.