Kraanbaan scheepswerf Bark- meijer te Stroobos

In opdracht van Bouwbedrijf de Haan uit Garijp verwijderen we de kraanbaan welke aan vervanging toe is. Logistiek is van groot belang op dit project, er is maar een toegangsweg en de werk- zaamheden van de werf moeten zo min mogelijk hinder van de bouwwerkzaam- heden ondervinden.