Alle grondverzet is bij ons in goede handen, zoals:

• Uitbreidingsplannen bouwrijp maken • Infrastructurele werken • Cultuurtechnische werken • Groot en klein grondverzet verrichten • Zand en grond leveren en verwerken • Alle soorten verhardingen leveren en verwerken • Zeefwerkzaamheden Wij werken als grondverzetbedrijf niet alleen voor gemeenten, bedrijven en particulieren. Ook in opdracht van waterschappen en provincies doen we cultuurtechnisch en infrastructureel werk.