Specialist in weg- en waterbouw, zoals:

• Riolering in alle voorkomende materialen en diameters aanbrengen • Rioolrenovaties • Diverse bestratingen leveren en aanbrengen
• Terreinverhardingen leveren en aanbrengen • Onderhoud van bedrijfsterreinen • Verkeersremmende maatregelen aanbrengen
• Reconstructies uitvoeren • Kleinschalige waterbouwprojecten • Gladheidsbestrijding